AV, FOR SAGOMEL


Af Karin Esmann

Det er ikke blot en spændende, men også fantastisk lækker bog, der er kommet ud af mødet mellem en række forlæggere, formidlere, forskere, forfattere og illustratorer. I »Av, for sagomel« giver de et bud på en børnelitterær poetik, hvis grundlag er et helt bevidst forsøg på at vriste børnelitteraturen ud af pædagogikkens fangarme, og forfatterne vender sig mod kravet om genkendelighed og lettilgængelighed i børnelitteraturen, som efter bidragsydernes mening bør sidestilles med litteraturen for voksne.


»Av, for sagomel« er en hyldest til den formmæssigt bevidste børnelitteratur, som er flertydig, mærkværdig og åbner for nye, sælsomme verdener. »Måske skal bøger ikke nødvendigvis forstås, men give lyst til at forstå«, som Oscar K skriver i sin indledende artikel.


Kamilla Löfström Kristensen, som står bag Dansklærerforeningens initiativ til at udgive en række såkaldte billedromaner, trækker en linje tilbage til Lewis Carrolls »Alice i Eventyrland« og peger på en række nye udgivelser som eksempler på, hvordan fornyelse af sproget kan være erkendelsesskabende. Dette grundsyn konkretiseres af de udøvende kunstnere, Louis Jensen, Dorte Karrebæk og Hanne Kvist. Line Beck Rasmussen sætter det æstetiske udgangspunkt i teoretisk perspektiv. Hun definerer – med belæg hos A.G. Baumgarten – æstetik som sanselighed og viser i en række konkrete eksempler, hvordan man kan lytte til, se, smage og mærke ordene.


Bente Buchhave og Birgit Wanting supplerer de litterære overvejelser med betragtninger over formidlingen og vilkårene for formidling af børnelitteratur. De mange forskellige tilgange til børnelitteraturen spiller fint sammen, og det er lykkedes i kortform at give en række konkrete bud på god børnelitteratur.


To bøger i én

Helt i tråd med det kunstneriske grundsyn er bogen i sig selv et kunstværk. Der leges med genren, idet bogen faktisk er to i én: en samling af artikler, der tilsammen udgør en smukt illustreret børnelitterær poetik, og så en lille sammenhængende absurd historie, »Hest og hund«, skrevet af Oscar K. og illustreret af Lilian Brøgger. Bogen er i sig selv et udtryk for den udvikling, der er sket på børnebogsområdet inden for de sidste to-tre årtier, og den skal varmt anbefales til alle, der interesserer sig for ikke blot børn og børnelitteratur, men for litteratur i det hele taget.


Der er oprettet en internetside, hvor man kan give sit besyv med (www.avforsagomel.dk), og der er således skabt et forum for en fortsat debat. En debat, der også kunne sætte fokus på andre traditioner i den moderne børnelitteratur end den kunstnerisk eksperimenterende. Bogens konkrete eksempler har overvægt inden for billedbogsområdet. Den bliver således med sit klare udgangspunkt, og sikkert stik mod hensigten, lidt enstrenget i sin opdeling af børnelitteraturen i på den ene side den kunstnerisk lødige og på den anden side den lettilgængelige og klassificerbare. Også inden for gængse genrer sker i disse år en udvikling og fornyelse af børnelitteraturen, som fortjener at blive fremhævet, og opdelinger i godt og skidt er ikke altid helt enkle at foretage.


EN OVERSET DEBAT


Anmeldelse i FagBogInfo


Av, for sagomel. Skitser til en børnelitterær poetik. Redaktion: Kamilla Kristensen. 41 sider, 18 x 25,5 cm. Ill: 55 tegninger i farver. Pris kr 149,00 (ib.). [Udgivet 2006]

Av, for sagomel handler om den danske børnelitteratur. Om nye og gamle bøger - og bøger, der endnu ikke er skrevet.


Av, for sagomel udspringer af et tredages seminar i Calpe, foråret 2006, hvor en gruppe børnelitteraturfolk, der repræsenterer forlæggere, formidlere, forskere, forfattere og illustratorer, mødtes for at udveksle erfaringer og rette blikket fremad og opdatere forestillingerne om at skrive, tegne og læse for børn i det 21. århundrede og diskutere grundlaget for et friskt syn på litteratur for børn og unge.


I bogen giver 9 børnelitteraturfolk deres bud på, hvordan den nyskabende børne- og ungdomsbog kan blive ved med at udvikle sig og overleve med den litterære og kunstneriske kvalitet intakt. "Selv om vi alle sammen godt ved, at børnelitteratur kan være kunst akkurat ligesom voksenlitteratur kan være det, så halter det i øjeblikket alligevel med diskussionen om børnelitteratur og kritikken af den. Hvis vi mener, at børnelitteratur kan være kunst, må vi også tale om den som kunst og ikke kun som læsepædagogisk materiale, hvor man fokuserer på forståelsen. Det er den diskussion, vi har ønsket at sætte i gang ved at mødes i Calpe og ved at samle ord og tegninger"(fra Forord).


Med bogen tages hul på en overset debat. Forfatterne kritiserer en kultur, der i angst for at kede sit publikum fokuserer på underholdning og lettilgængelighed. Samtidig giver bogen eksempler på bøger, der netop fordi de tør være anderledes, uklassificérbare og mærkelige, rager op og gør børnelitteraturen til noget af det mest vidunderlige i verden.


"Spørgsmålet er, om klassificérbarhed og let tilgængelighed er blevet en så fastlåst del af vurderingen af børnelitteratur, at den overskygger æstetisk og litterær kvalitet og kompleksitet? Skal bogen slet og ret være en del af den mangehovede underholdningsindustri, der kalder sig børnekultur? Eller er den så vigtigt et led i menneskers liv og forståelse af sig selv og andre, at den gode bog skal have en chance til? [...] Det er vigtigt, at de første bøger, et barn stifter bekendtskab med, både billedbøger og læsebøger, er ordentlige. Hvis børnene fra starten møder forenklede, forlorne billeder og ulidelige, ligegyldige letlæsninger, fratager vi dem lysten til at læse og se på billeder og vandre rundt i et land, hvor alt er til for første gang, og de med åbne øjne opdager den hemmelige betydning i ting og væsener og kalder dem ved lysende navne"(fra 'Begyndelsen til en poetik' af Oscar K.).


Av, for sagomel henvender sig til alle, der interesserer sig for børnebøger. Den er skrevet og illustreret af folk, som på den ene eller anden måde har med børnelitteratur at gøre: Forfattere, illustratorer, formidlere, redaktører og biblioteksfolk. På www.avforsagomel.dk er alle velkomne til at diskutere børnelitteratur med dem. Er boghandlerne f.eks. gode nok til at sælge børnebøger? Burde ministerierne uddele halvårlige børnebogschecks til alle børnefamilier? Hvorfor ansætter forlagene ikke billedredaktører? Og anmelderne - hvad ved de om børnelitteratur?


Når de voksne er færdige med at læse bogen, kan børnene læse Oscar K. og Lilian Brøggers historie 'Hest & Hund', der har erobret den nederste fjerdedel af siderne.


UDDRAG AF INDHOLD:


Begyndelsen til en poetik (af Oscar K.). Den første bog i verden er ... (af Kamilla Löfström Kristensen). Himmelporte (af Louis Jensen). Litteratur og lystlæsning i et barneliv anno 2006 (af Bente Buchhave og Birgit Wanting). Børnebiblioteker i et historisk perspektiv (af Birgit Wanting og Bente Buchhave). Bør-ne-lidt-re-tur (af Dorte Karrebæk). At kaste lysbordet ad helvede til (af Hanne Kvist). Dårlig smag og gode læseoplevelser (af Hanne Kvist). Mærk jer ordene (af Line Beck Rasmussen). Hest & Hund (af Oscar K. & Lilian Brøgger).

Lektørudtalelse


Av, for sagomel


Børnelitteraturen i Danmark er genstand for livlig debat og forskning. I denne bog giver en række børnelitteraturfolk deres bud på, hvordan den originale, nyskabende litteratur for børn kan overleve og udvikle sig i en tid, hvor det ifølge forfatterne primært handler om underholdning, tilgængelighed og temaer. Oskar K. er pennefører for problematikken og siger bl.a. at: "bøger ikke nødvendigvis skal forstås, men give lyst til at forstå". 9 forfattere, illustratorer, børnebibliotekarer, redaktører og forskere reflekterer ud fra hver deres ståsted over bogens særegenhed og om den verden af ord, billeder og tanker, som den kan åbne for. Om det vigtige i børns møde med de sære, mærkelige, måske ikke helt let forståelige bøger, og om at arbejde med ord, billeder og formidling af børnelitteratur. Det nævnes, at tålmodighed og stilhed, som nok er en mangelvare i dag, er forudsætninger for at åbne for bøgernes verden og læserens fantasi. Bogen er gennemillustreret med Karrebæks og Brøggers skønne, markante billeder sammen med en lille, filosofisk historie om tilværelse og eksistens, som kører nederst på siderne. En veloplagt opsang og et indlæg i debatten som på én gang forekommer både nyt og velkendt. For alle der interesserer sig for børnebogens fremtid i Danmark

Lektør: Vibeke Munch Kofoed


Børnebogen ryster af nervøsitet før mødet med læseren


Anmeldt af Tonny Hansen


"Hvis vi mener, at børnelitteratur kan være kunst, må vi også tale om den som kunst og ikke kun som læsepædagogisk materiale, hvor man fokuserer på forståelsen", siger de ni bidragydere fra forskellige af børnelitteraturens arbejdsfelter. Det gjorde de så på et seminar sidste år, og referatet - eller hvad man nu skal kalde det - derfra overgår langt de fleste rapporter fra lignende sammenkomster. For der er skrevet, tegnet, tænkt, layoutet og polemiseret, så låget letter, når de sammenpressede synspunkter vil ud på samme tid i mange kunstneriske formater.


Forfatteren Oscar K., hvem man sjældent griber i at fremføre et overdrevent lyst livssyn, kritiserer store dele af de nyere børnebøger. Han mener, at hovedkriteriet for udgivelse af dem er, at de er billige og lette at sætte på hylderne i hver sin klart afgrænsede kategori. Han vil i stedet give børnene ordentlige bøger, der prikker til fantasien, og som man ikke bliver færdige med i en håndevending. Bøger skal ikke indbyde til hurtighed og magelighed, men til umage og fordybelse, skriver han. Og sådanne bøger bør overlades til rigtige forfattere at skrive, er hans synspunkt. Her hopper kæden af, synes jeg. For uden skrivende skolelærere som Bjarne Reuter, Ole Lund Kirkegaard eller Thøger Birkeland ville Oscar K. hurtigt stå tilbage med den tomme balje, når barn og badevand var smidt ud af den danske børnelitteratur.


"Ord skal der til, for ord kan forårsage mirakler", skriver forlagsredaktøren Kamilla Löfström Kiristensen. Og Dorte Karrebæk leverer et par sider eftertænksomme aforismer som "Bogen kræver tid og opmærksomhed. Den ryster af nervøsitet, når man åbner den, og håber, at den ikke keder sin læser fra første side - eller anden. For så ved den, at den bliver smækket i, før den får fortalt sin historie". Men selv om alle slår til lyd for den gode bog, skriver illustratoren og forfatteren Hanne Kvist også i sit selverkendende indlæg om alle de dårlige bøger, hun har læst: "Jeg tror egentlig ikke, det skader de gode bøger, at der findes en hel bunke lavlitteratur".


Formidlingen af børnelitteraturen er et kernepunkt for bidragyderne, for uden biblioteker og skoler - og ikke mindst engagerede bibliotekarer - til at formidle dem var der knap så meget sjov ved at skrive og tegne bøger med et indhold, der rykker. Og bibliotekarerne Bente Buchhave og Birgit Wanting giver en kortfattet brugsanvisning til forældre til, hvordan man kan gøre ungernes barndomshjem til et læsende sted.


Hvor enkelt den solide fortælleglæde kan håndteres, viser Oscar K. og Lilian Brøgger med en historie om Hest og Hund, der gennemlever en eksistentiel samtale på en smal billedfrise i bunden af alle bogens sider. Det er vist sådan, seminardeltagerne mener, at den gode børne- og billedbog bør eller i det mindste kan være. Det mener jeg også!


2008.12.22

Følelsesladet og avantgarde


Av Nina Goga


Et knippe danske barnebokillustratører, -forfattere, -forleggere, -forskere og -formidlere møttes våren 2006 til et tredagers seminar i den spanske byen Calpe for å ”udveksle erfaringer og rette blikket fremad og opdatere forestillingerne om at skrive, tegne og læse for børn i det 21. århundrede og diskutere grundlaget for et friskt syn på litteratur for børn og unge”. Boken Av, for sagomel. Skitser til en børnelitterær poetikk springer ut eller er et resultat av dette seminaret. Det er en umiddelbart tiltalende og original bok. Den er underfundig illustrert av Dorte Karrebæk og Lilian Brøgger, den har en luftig og utradisjonell layout og den presenterer romslige og varierte synspunkter på hva litteratur for barn og unge er og kan være.

Noen av bidragene er både analytiske og sensitive for den eksperimenterende og sanselige barnelitteraturen (Kamilla Löfstrøm Kristensen og Line Beck Rasmussens bidrag), noen har manifestet eller pamflettens karakter (Louis Jensen, Dorte Karrebæk og Hanne Kvists bidrag) og noen er visjonære eller historisk informative (Oskar K., Bente Buchhave og Birgit Wantings bidrag). I tillegg til illustrasjoner og de ulike formene for faglige tekster, inneholder også boken en selvstendig bildebok. På sidenes nederste fjerdedel er det, ved hjelp av en stiplet linje og et saksikon, skilt ut en egen tekst med tittelen Hest & Hund, forfattet og illustrert av henholdsvis Oscar K. og Lilian Brøgger. Det er først og fremst dette mangfoldet av skissepregete meningsytringer og estetiske uttrykk som gjør det verdt å beskjeftige seg med boken.

Dansk tyngde
Mens man i Danmark ser ut til å ha en åpnere tradisjon for å utgi poetikker i bokform både når det gjelder for enkeltforfattere av voksenlitteratur og for forfattere av og forskere på barnelitteratur, savner en slik praksis et norsk sidestykke. Tradisjonen og diskusjonen i spennet mellom Paul la Cour, Per Højholt, Søren Ulrik Thomsen, Pia Tafdrup og Inger Christensens poetikker har gitt gjenlyd både i Peter Mouritzens Til te hos hattemageren (1985) og Torben Weinreichs pamflett Skråt nedad- på vej mod en børnelitterær poetik (1994). Riktig nok er det i HPress’ imperativserie om ”hvorfor skrive hva hvordan” levert viktige bidrag til nyere norsk poetikkforståelse, men ingen av disse har barnelitteratur som omdreiningspunkt.

Mens man med en poetikk gjerne forstår en enkelt forfatters refleksjon over hva diktning og egen skrivepraksis er, så er Av, for sagomel. Skitser til en børnelitterær poetikk formulert av et slags forfatterkollektiv. Hva karakteriserer så den barnelitteraturen dette kollektivets poetikkskisse ønsker å framheve eller sette i fokus? Svarene gis i stikkordsform alt på den illustrerte forsatsen. Foruten at historien om hest & hund begynner her, møter leseren mange varianter av en stærlignende gjennomgangsfigur. Fuglen er tegnet med ulike rekvisitter og under enkelte av figurene er det satt inn et stikkord. Samlet sett rommer stikkordene poetikkens bud på en oppdatert forestilling om den nyeste barnelitteraturen. Det vil si at den kan eller bør være både ”underholdning” og ”mangetydig”, romme ”tegn”, ”billedsprog” og ”gåder” og gjerne ha plass for ”det uforståelige”. Oscar K skriver i sin ”Begyndelsen til en poetikk” at ”[m]åske skal bøger ikke nødvendigvis forstås, men give lyst til at forstå”. I møtet med barnelitteraturen skal man kunne oppleve ”stilhed”, ”fordybelse”, ”undren” og ”kærlighed”. Litteratur er ikke hverdagsspråk, litteraturens språkfunksjon skiller seg, er ”u-mage” fra andre språkfunksjoner, den er innrettet mot meddelelsen for meddelelsens egen skyld. Også barnelitteraturen er ”litterær”. Line Beck Rasmussen understreker at dens litteraritet er tett forbundet med det sanselige. Det handler om ”at lytte ord, se ord, smage ord, mærke ord”.

På vei mot en ny, norsk barnelitterær poetikk?

For tjuefem år siden redigerte Tone Birkeland boken Å skrive for barn der både nyere og etablerte (nynorske) barnebokforfattere presenterte seg. I Jon Ewo og Kari Sverdrups (red.) Kartet og terrenget fra 2006 finnes ansatser til en barnelitterær poetikk, men av nyere dato er etter min mening de årlige forfatter(- og illustratør)bidragene i Årboka. Litteratur for barn og unge er det som kommer nærmest en norsk barnelitterær refleksjon. Hvert år siden 1998 har tre norske barne- og ungdomslitteraturforfattere (og illustratører) levert innspill til egne og mer generelle barnelitterære poetikker. Kanskje var det en idé å snart pusse og samle alle disse i én felles utgivelse